top of page

Ett första samtal (orienterande samtal)

  • 45 min
  • 1 000 svenska kronor
  • Online-samtal

Beskrivning av tjänsten

I det första samtalet får du berätta om vad du ha hjälp med och känna efter om jag är en person som du känner förtroende för. Jag gör (eller påbörjar) en bedömning om jag har kompetensen att hjälpa dig.


bottom of page