top of page

JAG ERBJUDER:

SEXUALUPPLYSNING

Sexualupplysning kan vara kort, ibland bara ett eller några få samtal. Det behöver inte handla om ett problem, utan kan vara något du är nyfiken på att få veta mer om. Eftersom jag har bred kunskap om sexualitet så vet jag att sex betyder olika saker för olika människor. Oavsett om du har frågor om genitalt/analt sex (onani eller sex med andra), BDSM eller fetischism, är du välkommen att boka tid för sexualupplysning. Sexualupplysning handlar om att få allmän kunskap om något som rör sex. Jag vänder mig både till dig som är erfaren och kunnig, och till dig som är oerfaren och upplever att du inte kan något om sex. Här är några exempel på

frågor som rör sig inom området sexualupplysning:

 • Hur gör man – rent konkret? Du kanske har frågor om onani, eller vill få tips på nya sätt att göra det på. Du kanske har frågor om konkreta sätt att ha sex med andra, som till exempel oralsex, vaginalsex, eller analsex. Oavsett om du vill prata om onani eller sex med andra är du välkommen att ta upp det som är relevant för dig. Jag är van vid att möta personer som utövar BDSM (eller är nyfiken på det) och personer som har fetischer.

 • Hur har man ”säkrare sex”? Du kanske har frågor som handlar om att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner, eller om kondomsorter och olika material. Du har kanske frågor om din BDSM-praktik innebär några risker. Eller frågor om sättet du onanerar på är säkert.

 • Hur kan man förstå sexualiteten? Jag erbjuder också en lektion om sexuella script. Under de senaste åren har jag märkt hur hjälpsamt det har varit för mina klienter att få en modell för att förstå sig på hur sexualiteten egentligen blir till för oss människor. Teorin om sexuella script är en modell för att förstå sig på hur sexualiteten utvecklas i ett samspel mellan egen kåthet, erfarenheter av sex med andra, och normer om sexualitet i den kultur (eller subkultur) man själv tillhör. Modellen om sexuella script är baserad i akademisk forskning men jag lär ut den på den nivå som du önskar. Att lära sig mer om sexuella script kan leda till en större förståelse för både sin egen och andras sexualitet. 

Sexualupplysning kan vara enda inslaget i en samtalskontakt. Men det kan också vara en del i en samtalskontakt som bygger på konceptet sexualupplysning. 

Enskilda samtal och/eller med partner

Du är välkommen att ha enskilda samtal med mig. Men det går också bra att boka tid hos mig tillsammans med din partner eller dina partners.  Eftersom jag jobbar helt och hållet online är det viktigt att du har en lugn plats där du är ostörd om du har enskilda samtal med mig. Detta gäller förstås även om ni är två eller fler. 

SEXUALRÅDGIVNING

Sexualrådgivning är ett etablerat ord, men behöver inte alltid handla om att ”få råd”. Om sexualupplysning handlar om att få allmän kunskap om något som rör sex, så handlar sexualrådgivning om att fokusera på hur just du (eller ni) har det. Vi utforskar tillsammans hur ditt sexuella problem kan förstås och vad som kan göras åt det. Men vi fokuserar också mycket på vad du känner och hur det hör ihop med dina handlingar och dina tankar – och med samspelet med din(a) partner(s). Vi Detta kräver fler samtal än ett enda, även om det är väldigt individuellt exakt hur många – det är något som vi tillsammans kommer överens om.

Jag vänder mig både till dig som har erfarenhet av att gå i professionella samtal – men som kanske upplever att du vill komma till någon som har sexologisk kompetens – och till dig som aldrig har gått i samtal förut. Här är några exempel på problem som du kan boka tid för:

 • Svårigheter med kommunikation i relationer. Att prata med sin(a) partner(s) om sex är inte alltid enkelt. Men det är en förmåga som går att träna upp i en samtalskontakt.
   

 • Problem med sexlust. Lust till sex är ibland kopplat till lust i stort. Hur som helst är det ett mycket vanligt sexuellt problem att uppleva att man har för lite lust eller för mycket lust. Detta kan vara relaterat helt till en själv eller så upplever man en obalans jämfört med sin(a) partner(s).

 • Problem med sexuell funktion. Sexuell funktion kan handla om förmåga till erektion eller lubrikation (att slidan blir våt). Det kan handla om svårighet att få orgasm/utlösning eller att det går för snabbt. Sexuell funktion handlar om hur kroppen fungerar sexuellt.

 • Problem med sexuell praktik.  Sexuell praktik kan handla om när det på ett eller annat sätt blir ett problem hur du har sex. Problemen kan handla om alltifrån ”tekniska svårigheter” till att du känner jobbiga känslor, ångest eller oro. Jag välkomnar också BDSM-utövare som inte ser på sitt utlevande som något per definition sexuellt.

 • När förälskelse präglas av ångest. Många människor lider i tysthet av att känslan av förälskelse är förknippad med ångest. Det kan handla om rädsla för att väljas bort, ha att göra med tidigare erfarenheter, eller ha andra orsaker.  

 • Frågor som rör sexuell identitet. Sexuell identitet kan till exempel handla om att definiera sig som hetero-, bi-, pan-, a- eller homosexuell, men även som BDSM-utövare eller fetischist kan tankar och känslor om identitet uppstå. Det kan till exempel handla om synen på sig själv, eller andras syn på en själv.

 • Frågor som rör könsidentitet och könsuttryck. Könsidentitet och könsuttryck kan handla om att definiera sig som transperson eller ickebinär. Men det kan också handla om att som cis-person förhålla sig till traditionella normer kopplat till kön och sexualitet. Jag välkomnar alla queera personer och alla som inte ser sig som queera.

Ovanstående är endast exempel på vad samtal kan handla om. Till sist vill jag också skriva att sex är en del av livet som helhet. Därför är det naturligt att en samtalskontakt kommer att handla om mer än bara det sexuella. Så får det vara – i alla fall i mitt digitala samtalsrum.

JAG ERBJUDER:

SEXUALUPPLYSNING ONLINE

Sexualupplysning kan vara kort, ibland bara ett eller några få samtal. Det behöver inte handla om ett problem, utan kan vara något du är nyfiken på att få veta mer om. Eftersom jag har bred kunskap om sexualitet så vet jag att sex betyder olika saker för olika människor. Oavsett om du har frågor om genitalt/analt sex (onani eller sex med andra), BDSM eller fetischism, är du välkommen att boka tid för sexualupplysning. Sexualupplysning handlar om att få allmän kunskap om något som rör sex. Jag vänder mig både till dig som är erfaren och kunnig, och till dig som är oerfaren och upplever att du inte kan något om sex. Här är några exempel på

frågor som rör sig inom området sexualupplysning:

 • Hur gör man – rent konkret? Du kanske har frågor om onani, eller vill få tips på nya sätt att göra det på. Du kanske har frågor om konkreta sätt att ha sex med andra, som till exempel oralsex, vaginalsex, eller analsex. Oavsett om du vill prata om onani eller sex med andra är du välkommen att ta upp det som är relevant för dig. Jag är van vid att möta personer som utövar BDSM (eller är nyfiken på det) och personer som har fetischer.

 • Hur har man ”säkrare sex”? Du kanske har frågor som handlar om att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner, eller om kondomsorter och olika material. Du har kanske frågor om din BDSM-praktik innebär några risker. Eller frågor om sättet du onanerar på är säkert.

 • Hur kan man förstå sexualiteten? Jag erbjuder också en lektion om sexuella script. Under de senaste åren har jag märkt hur hjälpsamt det har varit för mina klienter att få en modell för att förstå sig på hur sexualiteten egentligen blir till för oss människor. Teorin om sexuella script är en modell för att förstå sig på hur sexualiteten utvecklas i ett samspel mellan egen kåthet, erfarenheter av sex med andra, och normer om sexualitet i den kultur (eller subkultur) man själv tillhör. Modellen om sexuella script är baserad i akademisk forskning men jag lär ut den på den nivå som du önskar. Att lära sig mer om sexuella script kan leda till en större förståelse för både sin egen och andras sexualitet. 

Sexualupplysning kan vara enda inslaget i en samtalskontakt. Men det kan också vara en del i en samtalskontakt som bygger på konceptet sexualupplysning. 

Enskilda samtal och/eller med partner

Du är välkommen att ha enskilda samtal med mig. Men det går också bra att boka tid hos mig tillsammans med din partner eller dina partners.  

 

Eftersom jag jobbar helt och hållet online är det viktigt att du har en lugn plats där du är ostörd om du har enskilda samtal med mig.

 

Detta gäller förstås även om ni är två eller fler. 

SEXUALRÅDGIVNING ONLINE

Sexualrådgivning är ett etablerat ord, men behöver inte alltid handla om att ”få råd”. Om sexualupplysning handlar om att få allmän kunskap om något som rör sex, så handlar sexualrådgivning om att fokusera på hur just du (eller ni) har det. Vi utforskar tillsammans hur ditt sexuella problem kan förstås och vad som kan göras åt det. Men vi fokuserar också mycket på vad du känner och hur det hör ihop med dina handlingar och dina tankar – och med samspelet med din(a) partner(s). Detta kräver fler samtal än ett enda, även om det är väldigt individuellt exakt hur många – det är något som vi tillsammans kommer överens om.

Jag vänder mig både till dig som har erfarenhet av att gå i professionella samtal – men som kanske upplever att du vill komma till någon som har sexologisk kompetens – och till dig som aldrig har gått i samtal förut. Här är några exempel på problem som du kan boka tid för:

 • Svårigheter med kommunikation i relationer. Att prata med sin(a) partner(s) om sex är inte alltid enkelt. Men det är en förmåga som går att träna upp i en samtalskontakt.
   

 • Problem med sexlust. Lust till sex är ibland kopplat till lust i stort. Hur som helst är det ett mycket vanligt sexuellt problem att uppleva att man har för lite lust eller för mycket lust. Detta kan vara relaterat helt till en själv eller så upplever man en obalans jämfört med sin(a) partner(s).

 • Problem med sexuell funktion. Sexuell funktion kan handla om förmåga till erektion eller lubrikation (att slidan blir våt). Det kan handla om svårighet att få orgasm/utlösning eller att det går för snabbt. Sexuell funktion handlar om hur kroppen fungerar sexuellt.

 • Problem med sexuell praktik.  Sexuell praktik kan handla om när det på ett eller annat sätt blir ett problem hur du har sex. Problemen kan handla om alltifrån ”tekniska svårigheter” till att du känner jobbiga känslor, ångest eller oro. Jag välkomnar också BDSM-utövare som inte ser på sitt utlevande som något per definition sexuellt.

 • När förälskelse präglas av ångest. Många människor lider i tysthet av att känslan av förälskelse är förknippad med ångest. Det kan handla om rädsla för att väljas bort, ha att göra med tidigare erfarenheter, eller ha andra orsaker.  

 • Frågor som rör sexuell identitet. Sexuell identitet kan till exempel handla om att definiera sig som hetero-, bi-, pan-, a- eller homosexuell, men även som BDSM-utövare eller fetischist kan tankar och känslor om identitet uppstå. Det kan till exempel handla om synen på sig själv, eller andras syn på en själv.

 • Frågor som rör könsidentitet och könsuttryck. Könsidentitet och könsuttryck kan handla om att definiera sig som transperson eller ickebinär. Men det kan också handla om att som cis-person förhålla sig till traditionella normer kopplat till kön och sexualitet. Jag välkomnar alla queera personer och alla som inte ser sig som queera.

Sexualterapi?

Sexualterapi handlar om att gå i psykoterapi som också innefattar sexologiska modeller. Eftersom jag ännu inte är färdigutbildad psykoterapeut erbjuder jag inte sexualterapi. Men jag har kompetensen att hänvisa dig till kollegor som också är legitimerade psykoterapeuter eller har andra relevanta kompetenser om du så önskar.

Inte bara sex

Ovanstående är endast exempel på vad samtalen kan handla om. Till sist vill jag också skriva att sex är en del av livet som helhet. Därför är det naturligt att en samtalskontakt kommer att handla om mer än bara det sexuella.

bottom of page